افراد زیر کاندید مناسبی برای جراحی کوچک کردن سینه در مردان هستند:
۱-آقایانی که همزمان با تجمع چربی و بروز چاقی در نواحی مختلف بدن دچار تجمع چربی در ناحیه پستانها شده که منجر به بزرگ شدن و بدشکلی پستان شده است.
۲-کسانی که مبتلا به بیماری ژنیکوماستی هستند. این بیماری به دلیل مشکلات غددی ایجاد می شود و باعث بزرگی بافت سینه آقایان می شود.